Τιμολόγηση με πολλές εταιρείες /ΚΑΔ / εγκαταστάσεις σε ΑΦΜ πολύ-εταιρικό

Το Timologic υποστηρίζει πλήρως πολύ εταιρικά ΑΦΜ με διαφορετικά παραστατικά ανά εταιρία και ΚΑΔ στο ίδιο ΑΦΜ και μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικά χρώματα , λογότυπα , διευθύνσεις , τηλέφωνα και πληροφορίες στις διαφορετικές εταιρείες του ΑΦΜ όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες .

Το Timologic υποστηρίζει ΑΦΜ με παραπάνω από 1 ΚΑΔ (επαγγελματικές δραστηριότητες ) με ξεχωριστά παραστατικά , ρυθμίσεις λογότυπα ανα εγκατάσταση εύκολα μέσα από την εφαρμογή

Χειριστείτε εύκολα πολλές εγκαταστάσεις – εταιρίες – καδ – δραστηριότητες με έναν λογαριασμό με της παρακάτω οδηγίες

Για να προσθέσουμε μια καινούρια εταιρεία (ΚΑΔ) του ΑΦΜ μας πηγαίνουμε από το μενού

  • Ρυθμίσεις >> Εταιρείες χρήστη / myDATA

Και μεταφερόμαστε στην παρακάτω σελίδα που μπορούμε να βάλουμε της πληροφορίες για κάθε ξεχοριστή εταιρεία .

Τιμολόγηση με διαφορετικές εταιρείες /ΚΑΔ σε ΑΦΜ πολύ εταιρικό
Οι παραπάνω πληροφορίες εμφανίζονται σαν σφραγίδα ξεχωριστά ανάλογα με την εγκατάσταση που έχουμε επιλέξει στο παραστατικό που εκδίδουμε

Για να προσαρμόσουμε το παραστατικό ξεχωριστά ανά εταιρεία και να αλλάξουμε το template και το logo πηγαίνουμε από το μενού

  • > σχεδιασμός παραστατικού

και εκεί επιλέγουμε το template της εταιρείας που θέλουμε να επεξεργαστούμε

Πατώντας edit template επιλέγουμε το template της εταιρείας που θέλουμε να επεξεργαστούμε και μας εμφανίζετε η οθόνη που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα
Τιμολόγηση με διαφορετικές εταιρείες /ΚΑΔ σε ΑΦΜ πολύ εταιρικό

Δείτε το βίντεο πως ρυθμίζεις πολλές εταιρείες /ΚΑΔ / εγκαταστάσεις σε ΑΦΜ πολύ-εταιρικό