Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData που έχουν πάρει ΜΑΡΚ

Τα mydata επιτρέπουν την διόρθωση παραστατικών που έχουν πάρει ΜΑΡΚ και την επαναδιαβίβασή τους, θα πρέπει όμως να προσέχουμε τα 6 βασικά στοιχεία που αποτελούν το Uid της σύνοψης και ΔΕΝ πρέπει σε καμία περίπτωση να επεξεργαστούν όταν κάνουμε διόρθωση τιμολογίου.

  • 1) ΑΦΜ εκδότη / ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου (δεν επιτρέπετε διόρθωση αφμ)
  • 2) Α/Α Εγκατάστασης εκδότη (Κεντρικό / Υποκατάστημα)
  • 3) Τύπος παραστατικού (1.1 Τιμολόγιο Πώλησης , 2.1 Τιμολόγιο Παροχής , κλπ )
  • 4) Σειρά ( ΑΠΛ , ΤΠΥ , ΤΙΜ , κλπ )
  • 5) Α/Α παραστατικού.

Σε περίπτωση λάθους σε ένα από τα προαναφερόμενα ΠΡΕΠΕΙ να ακυρωθεί / εκδοθεί πιστωτικό και να εκδοθεί νέο παραστατικό .

Διαδικασία για Επεξεργασία η Διόρθωση τιμολογίου mydata με ΜΑΡΚ λόγω λάθους

Από το μενού παραστατικά” -> “αναζήτηση” επιλέγετε το παραστατικό που επιθυμείτε να κάνετε διόρθωση και την επιλογή μεταβολή από της ενέργειες .

Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData που έχουν πάρει ΜΑΡΚ
όταν πατήσουμε μεταβολή μεταφερόμαστε στο παραστατικό που επιλέξαμε από όπου μπορούμε να κάνουμε την διόρθωση μας και να το ξαναδιαβιβάσουμε στην ΑΑΔΕ παίρνοντας καινούριο αριθμό ΜΑΡΚ από το myDATA

Διόρθωση χαρακτηρισμών mydata και διόρθωση παραστατικού

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει; Έως πότε και με ποιους τρόπους;

Ναι μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η νέα διαβίβαση πρέπει να γίνει έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData που έχουν πάρει ΜΑΡΚ
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση