Πελατολόγιο πελάτες και οδηγίες

Από το μενού στην Τιμολογιέρα μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα “Πελάτες” . Η εφαρμογή διαθέτη προγραμμα διαχείρισης πελατών .

Στην καρτέλα “Πελάτες” βλέπουμε όλους τους πελάτες που έχουμε καταχωρίσει

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζεται λίστα των καταχωρημένων πελατών και ενότητα με κριτήρια αναζήτησης.

Για κάθε πελάτη του πίνακα δίνονται δυνατότητες Έκδοσης Παραστατικού, Προβολής και Διαγραφής μέσω των σχετικών εικονιδίων της στήλης “Ενέργειες”

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει ενός κριτηρίου ή συνδυασμού αυτών και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα της σελίδας

Από το κουμπί “πελάτες εισαγωγή” μπορείτε να καταχωρήσετε τους πελάτες που θέλετε στην Τιμολογιέρα ώστε να βγαίνουνε αυτόματα οι πληροφορίες τους κατά την τιμολόγηση.

Με το κίτρινο κουμπί με την σαΐτα μπορείτε να εκδώσετε παραστατικό στον συγκεκριμένο πελάτη. (Σε αυτήν την περίπτωση, στο νέο παραστατικό τα πεδία που σχετίζονται με τον πελάτη (Πελάτης, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ.) προ-συμπληρώνονται .

Κουμπί όπου μπορειτε να επεξεργαστείτε της πληροφορίες στον συγκεκριμένο πελάτη .

Εισαγωγή πελάτη

Από το κουμπί “πελάτες εισαγωγή” ανοίγει η παρακάτω καρτέλα όπου μπορειτε να εισάγετε τα στοιχεία του πελάτη σας και να τον αποθηκεύσετε .

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Σε αυτή τη σελίδα καταχωρούνται τα στοιχεία πελάτη:

  • Χώρα Πελάτη: επιλογή από λίστα
  • Α.Φ.Μ.
  • Επωνυμία: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Επάγγελμα / Δραστηριότητα
  • Διεύθυνση
  • Πόλη: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Τ.Κ.: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Δ.Ο.Υ.
  • Email

Για να επιτευχθεί η αυτόματη καταχώριση τον στοιχειών απαιτείται καταχώρηση του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης και επιλογή του κουμπιού TaxisNet .

Τα πεδία Επωνυμία, Διεύθυνση και Πόλη συμπληρώνονται αυτόματα, εφόσον ο Α.Φ.Μ. που έχει καταχωρηθεί αποτελεί έγκυρο Α.Φ.Μ. του μητρώου TAXIS.

Απαιτείται «Αποθήκευση» για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Με την αποθήκευση δημιουργείται ο Πελάτης και καταχωρείται στην εφαρμογή. Μέσω κατάλληλων κουμπιών ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα Αναζήτησης πελατών, να επεξεργαστεί τον πελάτη ή να προχωρήσει σε έκδοση παραστατικού.


Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που αναλύει την ενότητα .

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Σέ Amazon Cloud Πρόγραμμα cloud για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Τεχνολογία και Ασφάλεια Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData react spring boot java
Εκδοση V2.4.0
Διαβίβαση Δεδομένων στην myDATA ΑΑΔΕ

Οδηγίες τιμολόγησης

Τιμή/κόστος

Πολιτική απορρήτου

API για προγραμματιστές

Γίνε Συνεργάτης Μας

White label

Careers/Θέσεις εργασίας

Έκδοση για Android

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών