Πελατολόγιο πελάτες και οδηγίες

Από το μενού στο πρόγραμμα μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα “Πελάτες” . Η εφαρμογή διαθέτη “πελατολόγιο” (πρόγραμμα διαχείρισης πελατών) . Με το Timologic μπορείς να κρατάς ηλεκτρονικό αρχείο πελατών

Στην καρτέλα “Πελάτες” βλέπουμε όλους τους πελάτες που έχουμε καταχωρίσει στο πελατολόγιο μας

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζεται λίστα των καταχωρημένων πελατών και ενότητα με κριτήρια αναζήτησης.

Για κάθε πελάτη του πίνακα δίνονται δυνατότητες Έκδοσης Παραστατικού, Προβολής και Διαγραφής μέσω των σχετικών εικονιδίων της στήλης “Ενέργειες”

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει ενός κριτηρίου ή συνδυασμού αυτών και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα του πελατολόγιου μας

Από το κουμπί “πελάτες εισαγωγή” μπορείτε να καταχωρήσετε τους πελάτες που θέλετε στην Τιμολογιέρα ώστε να βγαίνουνε αυτόματα οι πληροφορίες τους κατά την τιμολόγηση.

Με το κίτρινο κουμπί με την σαΐτα μπορείτε να εκδώσετε παραστατικό στον συγκεκριμένο πελάτη. (Σε αυτήν την περίπτωση, στο νέο παραστατικό τα πεδία που σχετίζονται με τον πελάτη (Πελάτης, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση τιμολόγησης, Πόλη, Τ.Κ.) προ-συμπληρώνονται με την διεύθυνση τιμολόγησης του πελάτη .

Κουμπί όπου μπορειτε να επεξεργαστείτε της πληροφορίες στον συγκεκριμένο πελάτη .

Εισαγωγή πελάτη

Από το κουμπί “πελάτες εισαγωγή” ανοίγει η παρακάτω καρτέλα όπου μπορειτε να εισάγετε τα στοιχεία του πελάτη σας και να τον αποθηκεύσετε . Το πρόγραμμα στην καρτέλα πελάτη είναι άμεση και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση όπως και επιπλέων προαιρετικά για να σας βοηθάνε στην διαχείριση των πελατών

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Σε αυτή τη σελίδα στο προγραμμα πελατολογίου καταχωρούνται τα στοιχεία πελάτη:

  • Χώρα Πελάτη: επιλογή από λίστα
  • Α.Φ.Μ.
  • Επωνυμία: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Επάγγελμα / Δραστηριότητα
  • Διεύθυνση
  • Πόλη: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Τ.Κ.: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Δ.Ο.Υ.
  • Email
  • Υπόλοιπο πελάτη

Για να επιτευχθεί η αυτόματη καταχώριση τον στοιχειών απαιτείται καταχώρηση του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης και επιλογή του κουμπιού TaxisNet . που είναι διαθέσιμο στης καρτέλες πελατών . Η εφαρμογή μετα θα κάνει αναζήτηση στοιχείων επιχείρησης με αφμ στο taxisnet και θα συμπληρώσει τα πεδία.

Τα πεδία Επωνυμία, Διεύθυνση και Πόλη συμπληρώνονται αυτόματα, εφόσον ο Α.Φ.Μ. που έχει καταχωρηθεί αποτελεί έγκυρο Α.Φ.Μ. του μητρώου TAXIS.

Απαιτείται «Αποθήκευση» για να καταχωρηθούν οι αλλαγές στης καρτέλες πελατών.

Με την αποθήκευση δημιουργείται ο Πελάτης και καταχωρείται στην εφαρμογή. Μέσω κατάλληλων κουμπιών ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα Αναζήτησης πελατών, να επεξεργαστεί τον πελάτη ή να προχωρήσει σε έκδοση παραστατικού τιμολόγιο πελάτη .


Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που αναλύει την ενότητα πελατολόγιου και προμηθευτών στο πρόγραμμα καρτέλας πελατών τιμολόγησης .

Στην εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν export η download οι καρτέλες πελατών σε excel και προαιρετικοί χαρακτηρισμοί όπως πχ ( πελάτη εξωτερικού ,πελάτης λιανικής κτλπ )

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA

Μπορείτε να ξεκινήσετε στο Timologic δωρεάν εδώ