Πελατολόγιο πελάτες και οδηγίες

Από το μενού στην Τιμολογιέρα μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα “Πελάτες”

Στην καρτέλα “Πελάτες” βλέπουμε όλους τους πελάτες που έχουμε καταχωρίσει

Από το κουμπί “πελάτες εισαγωγή” μπορείτε να καταχωρήσετε τους πελάτες που θέλετε στην Τιμολογιέρα ώστε να βγαίνουνε αυτόματα οι πληροφορίες τους κατά την τιμολόγηση.

Με το κίτρινο κουμπί με την σαΐτα μπορείτε να εκδώσετε παραστατικό στον συγκεκριμένο πελάτη.

Κουμπί όπου μπορειτε να επεξεργαστείτε της πληροφορίες στον συγκεκριμένο πελάτη .

Εισαγωγή πελάτη

Από το κουμπί “πελάτες εισαγωγή” ανοίγει η παρακάτω καρτέλα όπου μπορειτε να εισάγετε τα στοιχεία του πελάτη σας και να τον αποθηκεύσετε .

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά


Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που αναλύει την ενότητα .

Δημιούργησε επαγγελματικά παραστατικά εύκολα

X
Online Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
τιμολόγησης myDΑΤΑ Δωρεάν δόκιμη

Πατήστε πάνω για να δοκιμάσετε δωρεάν το Timologic για 7 ημέρες

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών