Ολοκλήρωση εγγραφής για Έκδοση πρώτου παραστατικού

Μετα από την εγγραφή σας στη Τιμολογιέρα πρέπει να ολοκληρώσετε τον εύκολο οδηγό και θα είστε έτοιμη να εκδώσετε το πρώτο σας παραστατικό.

Βάλτε τα στοιχεία της εταιρεία σας η τα προσωπικά σας στοιχεία σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης αυτόματα μέσο του κουμπιού του TAXIS για να συμπληρωθούνε τα στοιχεία αυτόματα η καταχωρίστε τα χειροκίνητα από την φόρμα .

  • Επωνυμία: υποχρεωτικό πεδίο, συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία του μητρώου TAXIS,.
  • Επάγγελμα / Δραστηριότητα: υποχρεωτικό πεδίο.
  • Διεύθυνση: υποχρεωτικό πεδίο, συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία του μητρώου TAXIS.
  • Δ.Ο.Υ.: υποχρεωτικό πεδίο, συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία του μητρώου TAXIS.

Τα στοιχεία της επιχείρησης όπως συμπληρώνονται στη συγκεκριμένη σελίδα εμφανίζονται στην εκτύπωση παραστατικού.

(μπορειτε να το αλλάξετε αργότερα από της ρύθμισης . )

Βάλτε τους τύπους παραστατικών που χρησιμοποιείτε και είσαστε έτοιμοι!! Μπορείτε να εκδώσετε το πρώτο σας παραστατικό !

Ολοκλήρωση εγγραφής για Έκδοση πρώτου παραστατικού
Για την καταχώρηση δεδομένων στις υπόλοιπες κατηγορίες της εφαρμογής και για έκδοση παραστατικού είναι υποχρεωτικό να έχουν συμπληρωθεί, κατ’ ελάχιστον, τα υποχρεωτικά πεδία της συγκεκριμένης ενότητας και να έχει γίνει αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής Timologic .

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA