Προσθήκη πελατών για εύκολη τιμολόγηση

Στην Τιμολογιέρα Timologic έχετε 2 επιλογές για να συμπληρώνετε τους πελάτες κατά την τιμολόγηση .

  • Μπορείτε να πληκτρολογείτε κατευθείαν τον όνομα του πελάτη κατά την τιμολόγηση χωρίς να χρειαζετε να τον είχατε αποθήκευση από πριν .
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους πελάτες σας στην καρτέλα “πελάτες” ώστε να εμφανίζονται αυτόματα όταν εκδίδετε παραστατικά χωρίς να χρειαζετε να συμπληρώνετε τα στοιχεία τους εκείνη την στιγμή .

Αφού έχουμε αποθήκευση τους πελάτες μας μετα μπορούμε να τους επιλέξουμε κατά την τιμολόγηση όπως στην παρακάτω εικόνα.