Τιμολόγιο επί πιστώσει

Τιμολόγιο η απόδειξη επί πιστώσει είναι όταν το παραστατικό που εκδίδει μία επιχείρηση θα πληρωθεί στο μέλλον. Υπάρχουν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες μια λιανική πώληση γίνεται επί πιστώσει. Εφόσον εκδίδετε παραστατικό με τρόπο πληρωμής Επί Πιστώσει (ΑΠΥ η ΤΠΥ πιστώσει) τότε το υπόλοιπο πελάτη στην εφαρμογή Timologic θα εμφανίζεται αρνητικό.

Δείτε το βίντεο με υπόδειγμα για την Έκδοση αποδείξεων ή τιμολόγιων παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic .

Εφόσον εκδίδετε παραστατικό με τρόπο πληρωμής Επί Πιστώσει τότε το υπόλοιπο πελάτη θα εμφανίζεται αρνητικό.

Παραστατικά με τρόπο πληρωμής «επί πιστώσει».

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ  ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ