Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε πως διαβιβάζεται στο myDATA το Τιμολόγιο για Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών σε πελάτη εξωτερικού από το Timologic .

Το Timologic έχει την δυνατότητα έκδοσης παραστατικών που αφορούν συναλλαγές Παροχής Υπηρεσιών σε τρίτες χώρες και αλλοδαπή εταιρεία.

Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό πως τα παραστατικά που αφορούν Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτες χώρες με απαλλαγή ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί και η Εξαίρεσή ΦΠΑ όπως επίσης και το άρθρο σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσεται .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ