Τιμολόγιο για Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών

Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε πως διαβιβάζεται στο myDATA το Τιμολόγιο για Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών (2.2) σε πελάτη εξωτερικού από το Timologic .

Το Timologic έχει την δυνατότητα έκδοσης παραστατικών που αφορούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές Παροχής Υπηρεσιών σε αλλοδαπή εταιρεία .

Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό πως τα παραστατικά που αφορούν Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών με απαλλαγή ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρώνουμε την Εξαίρεσή ΦΠΑ όπως επίσης και το άρθρο σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσεται .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ