Παρακράτηση φόρου 3% τεχνικών έργων

Παρακάτω φαίνεται πως μπαίνει η Παρακράτηση φόρου 3% για τεχνικά έργα που συχνά χρησιμοποιούμε τα τεχνικά επαγγέλματα όπως οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί .

Εάν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε δωρεάν από ->εδώ<- και να ξεκινήσετε την ηλεκτρονική τιμολόγηση myDATA .

Παρακρατείται φόρος 3% από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων (Δημοσίων ή ιδιωτικών) . Το ίδιο ποσοστό φόρου παρακρατείται και από τους υπεργολάβους που συμμετέχουν στην κατασκευή των παραπάνω έργων.