Πώς βάζω Παρακράτηση 20% για Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης

Παρακράτηση φόρου 20%

Παρακάτω φαίνεται πως μπαίνει η παρακράτηση φόρου 20% για Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης (Περιπτ. δ’) στο Timologic.

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)
θα πρέπει να επιλεχθεί παρακρατούμενος φόρος -> Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20% (Περιπτ. δ’)” ώστε να διαβιβαστεί γίνει σωστά το ποσό της παρακράτησης στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση