Έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου σε Παραστατικό

Έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου mydata από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic.

Συμπληρωματικό τιμολόγιο ΦΠΑ: Συμπληρωματικό Τιμολόγιο από την Τιμολογιέρα Εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που προηγούμενο παραστατικό υπολείπεται σε καθαρή αξία ή ΦΠΑ και εκδίδουμε συμπληρωματικό τιμολόγιο για την χρέωση ΦΠΑ η καθαρής αξίας .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ

Το Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην ΑΑΔΕ μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης

Το Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο στην ΑΑΔΕ του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων και το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων, μόνο για τις περιπτώσεις για τις οποίες εκδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση συσχετίζεται με το Αρχικό Τιμολόγιο που συμπληρώνει και έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον μπορεί να συσχετίζεται με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί – διαβιβαστεί μεταγενέστερα.

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης mydata
Έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου σε Παραστατικό
Συμπληρωματικό τιμολόγιο για χρέωση ΦΠΑ