ΙΒΑΝ

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Στοιχειά Λογαριασμού:

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Δικαιούχου
ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Αριθμός λογαριασμού : 748682098095
IBAN : GR3070100000000748682098095
BIC/Swift Code : VPAYGRAA