Προσθήκη Προϊόντων / υπηρεσιών

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι προαιρετική και σκοπό έχει την αποθήκευση Προϊόντων/ υπηρεσιών, προς διευκόλυνση του χρήστη στην εύκολη τιμολόγηση .

Στη σελίδα που ανοίγει από την επιλογή Δημιουργία του μενού Προϊόντα / Υπηρεσίες εμφανίζεται πίνακας με τα καταχωρημένα Προϊόντα / υπηρεσίες. Υπάρχουν δυνατότητες γρήγορης αναζήτησης και επεξεργασίας .

Το κουμπί «Προϊόν /Υπηρεσία» ανοίγει το παράθυρο καταχώρησης νέου Προϊόν / υπηρεσίας. Αποτελείται από τα πεδία:

 • Τύπος: επιλογή από λίστα, υποχρεωτικό πεδίο.
 • Κατηγορία: επιλογή από λίστα. Η λίστα περιλαμβάνει Ονομασίες κατηγοριών από τις Κατηγορίες.
 • Κωδικός είδους: υποχρεωτικό πεδίο.
 • Περιγραφή: υποχρεωτικό πεδίο.
 • Τιμή Μονάδος: αποδεκτοί μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες.
 • Φ.Π.Α.(%): επιλογή από λίστα, υποχρεωτικό πεδίο.
 • Μονάδα Μέτρησης: επιλογή από λίστα.
 • Ειδικός Τύπος: επιλογή από λίστα.
 • Κατηγορία Τέλους: επιλογή από λίστα. Το πεδίο εμφανίζεται μόνο αν έχει επιλεγεί Ειδικός Τύπος και είναι υποχρεωτικό.
 • Χαρακτηρισμοί (προτρεπτικό αλλιώς παίρνει την τιμή από τον τύπο παραστατικού)
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ