Συνοπτικό βιβλίο εγγραφών

Το συνοπτικό βιβλίο εγγράφων είναι το ηλεκτρονικό αρχείο εγγράφων myDATA που ενημερώνεται αυτόματα από τα παραστατικά που διαβάζουν οι εφαρμογές .

Συνοπτικό βιβλίο εγγραφών είναι σαν τα λογιστικά βιβλία που καταχωρούνται στην πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και μπορεί η εκάστοτε επιχείρηση ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί τα οικονομικά δεδομένα της.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

  • Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
  • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι όπως τα βιβλία εσόδων-εξόδων άλλα ηλεκτρονικά.

Μπορείτε μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να δείτε το συνοπτικό βιβλίο της επιχείρησης σας και να αναζητήσετε τα παραστατικά που έχουνε διαβάσει στο my data από την εφαρμογή σας . Τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα συνοπτικά βιβλία εγγράφων θα προσφέρουν διαφάνεια στις συναλλαγές και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους στις επιχειρήσεις.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αφορούν όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες . Μέσω της πλατφόρμας myDATA θα παρακολουθείται το σύνολο εσόδων / εξόδων και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμά τους, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Το Timologic ενημερώνει τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA με απευθείας σύνδεση .

Μπορείτε να δοκιμάσετε δωρεάν την εφαρμογή