1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων-Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων-Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

Για το 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων-Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων είμαστε σε αναμονή διευκρινήσεων από την Α.Α.Δ.Ε., καθώς πρέπει να καλυφθεί μια ιδιαιτερότητα η οποία δεν αντικατοπτρίζεται σε λογιστική εγγραφή μέχρι σήμερα. Θα ανειμεροθειτε μεσω της εφαρμογής Timologic Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή Κατεβάστε την για andoid κινητό από … Περισσότερα