Πώς βάζω τον δημοτικό φόρο στο παραστατικό ;

Ο δημοτικός φόρος δεν καταχωρούνται στα παραστατικά καθώς περιέχεται μέσα στην καθαρή αξία των προϊόντων. Εάν θέλετε να εμφανίζεται ο φόρος στο παραστατικό σας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο από το μενού Ρυθμίσεις -> Κρατήσεις Το κουμπί οδηγεί στη σελίδα καταχώρησης νέας κράτησης που βάζουμε όνομα φόρου και συμπληρώνουμε το ποσοστό όπως είναι στην παρακάτω … Περισσότερα

Τιμολόγιο επί πιστώσει

Τιμολόγιο επί πιστώσει

Τιμολόγιο επί πιστώσει είναι όταν το τιμολόγιο η απόδειξη που εκδίδει μία επιχείρηση θα πληρωθεί στο μέλλον. Έκδοση αποδείξεων ή τιμολόγιων παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει. Εφόσον εκδίδετε παραστατικό με τρόπο πληρωμής Επί Πιστώσει τότε το υπόλοιπο πελάτη θα εμφανίζεται αρνητικό. Παραστατικά με τρόπο πληρωμής «επί πιστώσει».

Qr code στα τιμολόγια

Qr code στα τιμολόγια

Τα παραστατικά που δημιουργείται μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης διαθέτουν ενσωματωμένο QR code το οποίο μπορεί να σκανάρει ο πελάτης σας ή ο λογιστής σας και να μεταφερθεί σε δημόσιο “link” σύνδεσμο του παραστατικού από τον οποίο μπορεί να το εκτυπώσει το κατεβάσει ή το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Προσθήκη QR Code στην εκτύπωση … Περισσότερα

Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20% (Περιπτ. δ’)

Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20% (Περιπτ. δ')

Παρακράτηση φόρου 20% Η παρακράτηση φόρου 20% μπαίνει όταν ο πελάτης είναι εταιρεία (απλογραφικά/διπλογραφικά) και η αμοιβή του δικηγόρου μαζί με το ποσό του γραμματίου του δικηγορικού συλλόγου είναι μεγαλύτερη από 300 ευρώ. Παρακάτω φένετε πως μπαίνει η παρακράτηση φόρου 20% στο Timologic.

Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%

Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%

Η προκαταβολή φόρου μπαίνει στο ποσό που αναγράφεται στο γραμμάτιο προκαταβολής και δεν επηρεάζει το πληρωτέο ποσό, επειδή είναι ποσό που πληρώνει ο δικηγόρος και όχι ο πελάτης στον δικηγορικό σύλλογο.

Παρακράτηση φόρου 15% από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Πρέπει να επιλέξετε Παρακρατούμενος φόρος -> Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%“, το Timologic θα συμπληρώσει αυτόματα το ποσό .

Ο συγκεκριμένος φόρος δε θα ληφθεί υπόψιν στους υπολογισμούς των συνόλων του παραστατικού, ούτε στα ποσά που θα υποβληθούν στο myDATA.

Περισσότερα

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic για δικηγόρους .

Παρακράτηση φόρου 20%

Η παρακράτηση φόρου 20% μπαίνει όταν ο πελάτης είναι εταιρεία (απλογραφικά/διπλογραφικά) και η αμοιβή του δικηγόρου μαζί με το ποσό του γραμματίου του δικηγορικού συλλόγου είναι μεγαλύτερη από 300 ευρώ.

Παρακάτω φένετε πως μπαίνει η παρακράτηση φόρου 20% στο Timologic.

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)
θα πρέπει να επιλεχθεί παρακρατούμενος φόρος -> Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20% (Περιπτ. δ’) ώστε να διαβιβαστεί γίνει σωστά το ποσό της παρακράτησης στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Περισσότερα

Πώς να βάλω μεταφορικά έξοδα σε τιμολόγια myDATA

Πώς να βάλω μεταφορικά έξοδα σε τιμολόγια myDATA

Τα μεταφορικά έξοδα είναι ποσό στα τιμολόγια που δεν αποτελούν έσοδά σας άλλα κόστος που πρέπει να εξοφληθεί από τον πελάτη. Στα μεταφορικά έξοδα θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή προϊόντος με την τιμή των μεταφορικών και ΦΠΑ 0 , όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: Μετα ανοίγουμε από της ενέργειες τους χαρακτηρισμούς των μεταφορικών και … Περισσότερα

Πως προσθέτω το IBAN να εμφανίζετε σε τιμολόγια και παραστατικά

Πως προσθέτω το IBAN να εμφανίζετε σε τιμολόγια και παραστατικά

Πως προσθέτω το iban αριθμό λογαριασμού από Τράπεζα να εμφανίζετε στα τιμολόγια και τα παραστατικά μου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλουμε να εμφανίζετε στης παρατήρησης .

Προσθήκη Προϊόντων / υπηρεσιών

Προσθήκη Προϊόντων / υπηρεσιών

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι προαιρετική και σκοπό έχει την αποθήκευση Προϊόντων/ υπηρεσιών, προς διευκόλυνση του χρήστη στην εύκολη τιμολόγηση . Στη σελίδα που ανοίγει από την επιλογή Δημιουργία του μενού Προϊόντα / Υπηρεσίες εμφανίζεται πίνακας με τα καταχωρημένα Προϊόντα / υπηρεσίες. Υπάρχουν δυνατότητες γρήγορης αναζήτησης και επεξεργασίας . Το κουμπί «Προϊόν /Υπηρεσία» ανοίγει το παράθυρο … Περισσότερα

Πως προσθέτω “Κρατήσεις”

Πως προσθέτω "Κρατήσεις"
Κρατήσεις
Η ενότητα είναι προαιρετική και αφορά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
επαγγελματικών κλάδων (πχ δικηγόρους), για να καταγράψουν τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κρατήσεων που εφαρμόζουν.
Στη σελίδα εμφανίζεται πίνακας με τις καταχωρημένες κρατήσεις. Υπάρχουν
δυνατότητες γρήγορης αναζήτησης


Το κουμπί «Νέα Κράτηση» οδηγεί στη σελίδα καταχώρησης νέας κράτησης.
Αποτελείται από τα υποχρεωτικά πεδία:

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)

• Όνομα
• Ποσοστό η σταθερό ποσό : Ναι/Όχι.
• Μειώνει το εισπρακτέο σύνολο (?): Ναι/Όχι.
• Ποσό: υποχρεωτικά >0.

Πως προσθέτω "Κρατήσεις" mydata
Πατάμε αποθήκευση για να αποθηκευτεί η Νέα Κράτηση

Αφού αποθηκεύσουμε την νέα κράτηση μπορούμε μετά κατά την έκδοση ενός νέου παραστατικού να την επιλέξουμε είτε από τους χαρακτηρισμούς στης γραμμές προϊόντων ή υπηρεσιών είτε και στους φόρους κάτω αριστερά που αφορούν όλο το παραστατικό που εκδίδουμε όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα

Πως προσθέτω "Κρατήσεις" mydata ααδε τιμολόγιο

Περισσότερα

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 210 4441685

Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Σέ Amazon Cloud Πρόγραμμα cloud για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Τεχνολογία και Ασφάλεια Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData react spring boot java
Εκδοση V2.4.0
Διαβίβαση Δεδομένων στην myDATA ΑΑΔΕ
android playstore appstore apple ios huawei

Οδηγίες τιμολόγησης

Τιμή/κόστος

Πολιτική απορρήτου

API για προγραμματιστές

Γίνε Συνεργάτης Μας

White label

Δωρεάν δοκιμή

Έκδοση για Android

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών