6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

Οι Τύποι Παραστατικών στο Timologic 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών) έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόδοσης του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Στην περίπτωση χρήσης εμπορεύματος ως παγίου ή ως εξόδου, η διόρθωση χαρακτηρισμού γίνεται είτε διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού που αφορά, είτε συγκεντρωτικά πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος μέσω του Τύπου Παραστατικού «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων».

  • Υποχρέωση Διαβίβασης ο Εκδότης

Το παραστατικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του.

  • Τρόπος Ενημέρωσης Αναλυτικού Βιβλίου Εκδότη – Λήπτη

Το παραστατικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων, τα έσοδα δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων, εκδίδεται για σκοπούς ΦΠΑ, ώστε η επιχείρηση να πληρώσει το ΦΠΑ που είχε εκπέσει κατά το χρόνο αγοράς για αγαθά και το κόστος εργασίας για την παροχή υπηρεσιών. Μπορεί να συσχετίζεται με ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να διαβιβαστεί μεταγενέστερα.

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA