Τύποι παραστατικών myDATA

Κωδικοί τιμολογίων myDATA .Το  Timologic υποστηρίζει Όλους τους τύπους που προβλέπονται από το myDATA και την ΑΑΔΕ με .
Παραστατικά Εσόδων
Παραστατικά Εξόδων
  • 17.1 Μισθοδοσία
  • 17.2 Αποσβέσεις
  • 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση
  • 17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση
  • 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση
  • 17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση
Παραστατικά εκτός myDATA

Στην εφαρμογή υποστηρίζονται όλοι οι Κωδικοί τιμολογίων myDATA της ΑΑΔΕ .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ