Αυτοτιμολόγηση myDATA

Αυτοτιμολόγηση : Εφόσον το παραστατικό αναφέρεται σε αυτοτιμολόγηση και είναι εξόδων κατά την έκδοση θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Αυτοτιμολόγηση ».

Στο Timologic διατίθενται οι επιλογές που αφορούν στις περιπτώσεις για καταχώρηση αυτοτιμολόγησης

Καθορίστε αν το παραστατικό αφορά ή όχι αυτοτιμολόγηση

Αυτοτιμολόγηση myDATA
Η εγγραφή myDATA που θα δημιουργηθεί θα αφορά σε Έξοδο (-) και θα περιλαμβάνει Χαρακτηρισμό που αφορά σε Αγορές, με επιπλέον γραμμή για τον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης έχει πάντα ο λήπτης αγαθών – υπηρεσιών που στην προκείμενη περίπτωση λειτουργεί ως Εκδότης κωδικός και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων. Ο Λήπτης (πωλητής αγαθών – υπηρεσιών) διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμούς εσόδων.
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ