Συντελεστές Χαρτοσήμου myDATA

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic Υποστηρίζει όλους τους Συντελεστές Χαρτοσήμου που έχει το mydata.

  • Συντελεστής Χαρτοσήμου 1,2% 1,20%
  • Συντελεστής Χαρτοσήμου 2,4 % 2,40%
  • Συντελεστής Χαρτοσήμου 3,6% 3,60%

Μπορείτε να προσθέσετε Χαρτόσημο με 2 τρόπους που θα αναλύσουμε παρακάτω

  1. Να προσθέσετε Χαρτόσημο στην γραμμή του προϊόντων (αφορούνε μονο την γραμμή που μπαίνουνε)
  2. Να προσθέσετε Χαρτόσημο στο παραστατικό (αφορούνε όλο το παραστατικό )

Συντελεστές Χαρτοσήμου στην γραμμή του προϊόντων / υπηρεσίας

Όταν δημιουργούμε μια γραμμή ενός προϊόν / υπηρεσίας έχουμε την δυνατοτυτα μέσα από της επιλογές της γραμμής να προσθέσουμε Χαρτόσημο με Συντελεστές Χαρτοσήμου

Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ

Αφού ανοίγουμε της πληροφορίες της γραμμής μπορούμε να προσθέσουμε τους Συντελεστές Χαρτοσήμου

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData
Όταν προσθέσουμε τον Συντελεστή Χαρτοσήμου πατάμε αποθήκευση mydata

Συντελεστής Χαρτοσήμου στο παραστατικό myDATA

Όταν εκδίδουμε ένα νέο παραστατικό κάτω αριστερά έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε Χαρτόσημο στο παραστατικό που αφορά όλες της γραμμές

Συντελεστής Χαρτοσήμου στο παραστατικό myDATA

Χαρτόσημο σε αποθηκευμένο προϊόν / υπηρεσία

Έχουμε επίσης την δυνατότητα να δημιουργούμε ένα προϊόν / υπηρεσία με Χαρτόσημο και να το αποθηκεύουμε στην εφαρμογή ώστε μετα να το επιλέγουμε στην τιμολόγηση και να εχει ενσωματωμένους το Χαρτόσημο

Χαρτόσημο σε αποθηκευμένο προϊόν / υπηρεσία
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ  ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ