Διπλή εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων σε 1 χαρτί μεγέθους Α4

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης υποστηρίζει φόρμα για διπλή εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων σε 1 χαρτί μεγέθους Α4 στην περίπτωση που θέλετε ο αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) να παίρνει ένα αντίγραφο A5 και να κρατάτε και ένα αντίγραφο αυτού εσείς .

Διπλή εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων σε 1 χαρτί μεγέθους Α4
Διπλή εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων σε 1 χαρτί μεγέθους Α4
Επιλέγουμε από το μενού Ρυθμίσεις > Σχεδιασμός παραστατικού
  1. Επιλέγουμε από το μενού Ρυθμίσεις > Σχεδιασμός παραστατικού
  2. Επιλέγουμε το Πρότυπο “2xA5 Simple Template
  3. Πατάμε αποθήκευση
Διπλή εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων σε 1 χαρτί μεγέθους Α4

Όλα τα παραστατικά μας πλέων θα εμφανίζονται με αυτήν την μορφή

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ  ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ