Πως διαβιβάζονται οι Αποσβέσεις mydata 17.2

Πως διαβιβάζονται οι Αποσβέσεις 17.2 στο mydata ΑΑΔΕ αναλυτικά μέσα από την εφαρμογή τιμολόγησης.

Το παραστατικό Αποσβέσεις διαβιβάζεται από την Επιχείρηση.

Το παραστατικό Αποσβέσεις ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο της Επιχείρησης στο σκέλος των Εξόδων και δεν αφορά άλλη Επιχείρηση. Μπορεί να συσχετίζεται με ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να διαβιβαστεί μεταγενέστερα. Διευκρινίζεται ότι οι Επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν όλες τις λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων, αλλά συγκεντρωτικά μία εγγραφή στο τέλος της χρήσης έως την υποβολή των εντύπων Ε3-Ε1, ή Ε3-Ν.

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση