Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου με Απαλλαγή ΦΠΑ με το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA Τιμολογιέρα Timologic (μπορειτε να το δοκιμάσετε δωρεάν εδώ). Η εφαρμογή υποστηρίζει όλες της Κατηγορίες εξαίρεσης και διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ του myDATA

Εάν η τιμολόγηση ενός ή περισσότερων προϊόντων είναι υπό καθεστώς μηδενικού ΦΠΑ (απαλλαγή), θα πρέπει να καταγραφεί και η αντίστοιχη κατηγορία στη γραμμή προϊόντος/υπηρεσίας .

Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ
Πατώντας το μπλε κουμπί Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ μεταφερόμαστε στους χαρακτηρισμούς της γραμμής που μπορούμε να ορίσουμε και να κάνουμε καταχώρηση την αντίστοιχη κατηγορία Απαλλαγής ΦΠΑ

Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ
Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ myDATA

Μπορείτε να ορίσετε/επιλέξετε αιτίες απαλλαγής ΦΠΑ βάσει αυτών που προβλέπονται στις προδιαγραφές myDATA.

Και μετα επιλέγουμε την κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ και πατάμε ok!

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά σε κάποιο άρθρο απαλλαγής στον πίνακα με τις αιτίες εξαίρεσης ΦΠΑ, τότε θα διαβιβάζουμε με κωδικό 27 Λοιπές απαλλαγές ΦΠΑ .

Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ
Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ

Αποθήκευση προϊόν/υπηρεσία με Απαλλαγή ΦΠΑ στην Τιμολογιέρα

Μπορούμε επισης να αποθηκεύσουμε ένα προϊόν με Απαλλαγή ΦΠΑ ώστε να είναι αυτόματα ρυθμισμένο πάντα με 0 ΦΠΑ και την αντίστοιχη κατηγορία Απαλλαγής.

Για τα είδη που έχουν μηδενικό ΦΠΑ θα πρέπει να δημιουργήστε τον κατάλληλο Τύπο προϊόν/υπηρεσίας ρυθμισμένο πάντα με 0 ΦΠΑ. Στο προϊόν/υπηρεσία στην κατηγορία Εξαίρεσης από ΦΠΑ θα ορίσετε την κατάλληλη εξαίρεση.

απαλλαγή ΦΠΑ τιμολόγιο απαλλαγές
απαλλαγή ΦΠΑ τιμολόγιο

Δείτε στο βίντεο πως εκδίδουμε τιμολόγιο με απαλλαγή ΦΠΑ

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ

Ερώτηση:

Καταχώρηση Τιμολόγιο με απαλλαγή ΦΠΑ με ποια εξαίρεση του ΦΠΑ ανεβαίνει στο my data δεδομένο ότι το τιμολόγιο επάνω αναγράφει τον αναλογούν ΦΠΑ ?

Απάντηση:

απαλλαγή ΦΠΑ τιμολόγιο

Πρέπει να επιλέξετε μία από τις αναφερόμενες στο σύστημα απαλλαγές ΦΠΑ του myDATA. Για την απάντηση χρειάζονται κι άλλες πληροφορίες, από ποια διάταξη προέρχεται η απαλλαγή ΦΠΑ στο τιμολόγιο όπως στην εικόνα .

To πρόγραμμα μας υποστηρίζει οποιαδήποτε απαλλαγή ΦΠΑ χρειάζετε η επιχείρηση σας για να εκδώσει τιμολόγιο όπως οι παρακάτω .

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ

Κατηγορίες εξαίρεσης ΦΠΑ myDATA και διατάξεις άρθρα απαλλαγής

 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 3 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 5 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 13 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 14 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 16 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 19 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 22 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 24 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 25 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 26 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27.1.γ – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 28 του Κώδικα
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ Πλοία ανοικτής θαλάσσης μεταφοράς επιβατών, εμπορικά, αλιευτικά, πολεμικά ή δημοσίου. Εξαιρούνται τα αθλητικά πλοία ή πλοία αναψυχής
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 –Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ Πλοία ανοικτής θαλάσσης με μήκος > των 12 μέτρων
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27.1.γ – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ Παράδοση και εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ Υπόχρεοι χαμηλού κύκλου εργασιών μικρότερων των 10.000€ – εξαιρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ Παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ Επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων, και στις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος
 • Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (Η παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού )
 • ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ Επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων
 • ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών
 • ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
 • ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ Παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας από το διοργανωτή δημοπρασίας
 • Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ Δίδεται η δυνατότητα (από 12/12/2019) στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοση τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές.
 • Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1029/1995 Αγοράς που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών” Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα
 • Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1167/2015 Αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση
 • Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ

Τo Timologic Υποστηρίζει οποιαδήποτε από της Κατηγορίες εξαίρεσης και διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ myDATA που προβλέπει ο νόμος για απαλλακτικό στην τιμολόγηση εάν δικαιούμαι όπως δικηγόρων, μικρών επιχειρήσεων, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τρίτες χώρες, απαλλαγή ΦΠΑ εκπαίδευση αρθρο 22 , Απαλλαγή ΦΠΑ ιατρών , Απαλλαγή ΦΠΑ οδοντίατρων , αγροτών , φιλοδώρημα , επενδυτικών αγαθών , Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών , εξαγωγές και αλλά .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA
εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης mydata