Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ

Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου με Απαλλαγή ΦΠΑ με το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA Τιμολογιέρα Timologic.

Εάν η τιμολόγηση ενός ή περισσότερων προϊόντων είναι υπό καθεστώς μηδενικού ΦΠΑ (απαλλαγή), θα πρέπει να καταγραφεί και η αντίστοιχη κατηγορία στη γραμμή προϊόντος/υπηρεσίας .

Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ
Πατώντας το μπλε κουμπί μεταφερόμαστε στους χαρακτηρισμούς της γραμμής που μπορούμε να ορίσουμε την αντίστοιχη κατηγορία Απαλλαγής ΦΠΑ

Και μετα επιλέγουμε την κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ και πατάμε ok!

Έκδοση Τιμολογίου myDATA με Απαλλαγή ΦΠΑ

Αποθήκευση προϊόν/υπηρεσία με Απαλλαγή ΦΠΑ στην Τιμολογιέρα

Μπορούμε επισης να αποθηκεύσουμε ένα προϊόν με Απαλλαγή ΦΠΑ ώστε να είναι αυτόματα ρυθμισμένο πάντα με 0 ΦΠΑ και την αντίστοιχη κατηγορία Απαλλαγής.

Ερώτηση:

Τιμολόγιο με απαλλαγή ΦΠΑ με ποια εξαίρεση του ΦΠΑ ανεβαίνει στο my data δεδομένο ότι το τιμολόγιο επάνω αναγράφει τον αναλογούν ΦΠΑ

Απάντηση:

Πρέπει να επιλέξετε μία από τις αναφερόμενες στο σύστημα απαλλαγές. Για την απάντηση χρειάζονται κι άλλες πληροφορίες, από ποια διάταξη προέρχεται η απαλλαγή.

Δημιούργησε επαγγελματικά παραστατικά εύκολα

X
Online Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
τιμολόγησης myDΑΤΑ Δωρεάν δόκιμη

Πατήστε πάνω για να δοκιμάσετε δωρεάν το Timologic για 7 ημέρες

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών