Έκδοση τιμολογίου σε τρίτη χώρα

Έκδοση τιμολογίου σε πελάτη εξωτερικού από τρίτη χώρα εκτός ευρωπαϊκής ένωσης και αποστολή στο myDATA ΑΑΔΕ μέσα από την εφαρμογή Timologic.

Το Timologic έχει την δυνατότητα έκδοσης παραστατικών που αφορούν συναλλαγές τρίτων χωρών, όπως επίσης και την διαβίβαση τους στο myDATA .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ

Όταν εκδίδουμε τιμολόγιο σε τρίτη χώρα θα πρέπει να συμπληρώνουμε την χώρα του πελάτη και την Εξαίρεσή ΦΠΑ εάν απαλλάσσεται από ΦΠΑ όπως επίσης και το άρθρο σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσεται .

  • Το Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του σε πελάτη εξωτερικού.
  • Το Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του σε πελάτη εξωτερικού.

Το Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων και δεν ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων, διότι εκδίδεται σε αλλοδαπή εταιρεία. Μπορεί να συσχετίζεται με παραστατικά διακίνησης που έχουν εκδοθεί – διαβιβαστεί σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί – διαβιβαστεί μεταγενέστερα.

Το Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων και δεν ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων, διότι εκδίδεται σε αλλοδαπή εταιρεία. Μπορεί να συσχετίζεται με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί – διαβιβαστεί μεταγενέστερα.

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA

Ο γενικός κανόνας είναι της φορολόγησης των υπηρεσιών στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών, στην περίπτωση που αυτός είναι υποκείμενος στο φόρο (άρθρο 14 2α Κώδικα ΦΠΑ). Δηλαδή υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.