Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic για δικηγόρους ( Δείτε σχετικό υπόδειγμα ) .

Παρακράτηση φόρου 20%

Η παρακράτηση φόρου 20% μπαίνει όταν ο πελάτης είναι εταιρεία (απλογραφικά/διπλογραφικά) και η αμοιβή του δικηγόρου μαζί με το ποσό του γραμματίου του δικηγορικού συλλόγου είναι μεγαλύτερη από 300 ευρώ.

Παρακάτω φένετε πως μπαίνει η παρακράτηση φόρου 20% στο Timologic.

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)
θα πρέπει να επιλεχθεί παρακρατούμενος φόρος -> Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20% (Περιπτ. δ’) ώστε να διαβιβαστεί γίνει σωστά το ποσό της παρακράτησης στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ

Παρακράτηση φόρου 15% από τον Δικηγορικό Σύλλογο

Η προκαταβολή φόρου μπαίνει στο ποσό που αναγράφεται στο γραμμάτιο προκαταβολής και δεν επηρεάζει το πληρωτέο ποσό, επειδή είναι ποσό που πληρώνει ο δικηγόρος και όχι ο πελάτης στον δικηγορικό σύλλογο.

Παρακράτηση φόρου 15% από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Πρέπει να επιλέξετε Παρακρατούμενος φόρος -> Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%“, το Timologic θα συμπληρώσει αυτόματα το ποσό .

Ο συγκεκριμένος φόρος δε θα ληφθεί υπόψιν στους υπολογισμούς των συνόλων του παραστατικού, ούτε στα ποσά που θα υποβληθούν στο myDATA.Κρατήσεις βάσει Γραμματίου Προκαταβολής

Πώς εκδίδω παραστατικά με παρακρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου; (για δικηγόρους)

Οι Κρατήσεις που αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής μπορούν να αποτυπωθούν στο παραστατικό για πληροφοριακούς σκοπούς, αλλά η αξία τους δεν πρέπει να επηρεάσει το πληρωτέο ποσό του οπότε θα επιλέξετε να μην αφαιρείτε από το σύνολο . (βλέπε παρακάτω εικόνα)

Το ποσό των συγκεκριμένων κρατήσεων αλλάζει για κάθε παραστατικό οπότε θα πρέπει να προστεθεί μια κράτηση με αξία φόρου ως 0 ώστε να μεταβάλουμε το ποσό. (βλέπε παρακάτω εικόνα)

Παρακάτω θα δείτε πώς πρέπει να αποθηκευτεί ως φόρος η συγκεκριμένη κράτηση στο Timologic.

Κρατήσεις βάσει Γραμματίου Προκαταβολής
Να μην επιλεγεί η επιλογή “αφαιρείτε από το σύνολο” ώστε η αξία του συγκεκριμένου φόρου να μη ληφθεί υπόψιν στους υπολογισμούς των συνόλων του παραστατικού, ούτε στα ποσά που θα υποβληθούν στo myDATA.
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ