Οδηγίες χρήσης για Δικηγόρους

Οδηγίες χρήσης για Δικηγόρους και video εκπαίδευσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο myDATA με όλες της λεπτομέρειες .

Εάν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε δωρεάν από ->εδώ<- και να ξεκινήσετε την ηλεκτρονική τιμολόγηση myDATA .

Η παρακράτηση φόρου 20% στο αρθρο παρακάτω μπαίνει όταν ο πελάτης είναι εταιρεία (απλογραφικά/διπλογραφικά) και η αμοιβή του δικηγόρου μαζί με το ποσό του γραμματίου του δικηγορικού συλλόγου είναι μεγαλύτερη από 300 ευρώ.