Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο myDATA 

Οδηγίες πως κόβω Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο myDATA λόγω λάθους χρέωσης έκπτωσης η επιστροφής με παράδειγμα και υπόδειγμα.

Το Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του,
πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε
αυτή την περίπτωση επιτρέπεται στο Λήπτη να το διαβιβάσει.

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 (Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο) περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού. θα πρέπει να συσχετίσετε το ΜΑΡΚ του παραστατικού που αφορά η έκδοση του Πιστωτικού επιλέγοντάς το “συσχετιζόμενα παραστατικά”.

Αν δε γίνει ο συσχετισμός, κατά την αποστολή στο Timologic θα χτυπήσει το σφάλμα “CorrelatedInvoices is mandatory for this invoice

Πώς κόβω πιστωτικό τιμολόγιο Συσχετιζόμενο λόγω λάθους χρέωσης

Από το μενού “παραστατικά” -> “αναζήτηση” επιλέγετε το παραστατικό που συσχετίζετε με το πιστωτικό και επιλέγετε την επιλογή “ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ από της ενέργειες .

Πώς κόβω πιστωτικό τιμολόγιο λόγω λάθους χρέωσης
επιλέγετε την επιλογή “ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ  και μεταφέρεστε στην σελίδα έκδοσης πιστωτικού με συσχετιζόμενο το παραστατικό που επιλέξαμε .
Πώς κόβω πιστωτικό τιμολόγιο mydata ααδε
Μετα από αυτό η Έκδοση Παραστατικού πρέπει να εμφανίζετε όπως η παραπάνω εικόνα(υπόδειγμα/παραδειγμα) με επιλεγμένο τύπο παραστατικού το πιστωτικό και συσχετιζομενο παραστατικό αυτό που επιλέξαμε και είμαστε έτοιμη να πατήσουμε στην έκδοση του πιστωτικού .
Πως κόβω πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών mydata
Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 (Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο)περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών). Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού. 
Ο Τύπος Παραστατικού 5.2 (Πιστωτικό Τιμολόγιο /  Μη Συσχετιζόμενο ) περιλαμβάνει είτε περιπτώσεις πιστωτικών τζίρου που δεν σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα, είτε περιπτώσεις πιστωτικών που μπορεί να συσχετίζονται με παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα αλλά δεν επιλέγεται από την επιχείρηση ο άμεσος συσχετισμός τους. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο myDATA