Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους Ενόψει της εφαρμογής του συστήματος διαβίβασης λογιστικών στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA για όλους τους Δικηγόρους και τις Δικηγορικές εταιρείες και γραφεία .

Έξυπνη Ηλεκτρονική Τιμολόγηση για δικηγόρους. σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Από το σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί ο Ειδικός Οδηγός των Δικηγόρων για την εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών Timologic

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ

Έκδοση παραστατικών και Τιμολόγηση για δικηγόρους και νομικά τμήματα

Δωρεάν για 7 ημέρες ΕΔΩ

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Eφαρμογή με σύνδεση στην Α.Α.Δ.Ε και myDATA. Εφαρμογή για δικηγόρους.

Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Δικηγόροι

Οι Δικηγόροι στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας τους, εκδίδουν είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Επιχειρήσεις – B2B είτε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Πελάτες Ιδιώτες – B2.

Kατά την άσκηση κάθε είδους ένδικου μέσου, καθώς και για την παράσταση σε κάθε είδους δίκη, προβλέπεται για τους Δικηγόρους η κατάθεση του Γραμματίου Προκαταβολής. Στο εν λόγω Γραμμάτιο περιλαμβάνονται το ποσό της Αμοιβής, το ποσό της Προκαταβολής Φόρου 15%, καθώς και το ποσό των κρατήσεων. Το σύνολο των κρατήσεων πλην του ποσού που αφορά τον ΕΦΚΑ, όπως αναγράφεται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής, αποτελεί έξοδο για τον Δικηγόρο και καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. Το ποσό που αφορά τον ΕΦΚΑ καταχωρίζεται συνολικά στο σκέλος των εξόδων, όταν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από τον εν λόγω Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Δείτε σχετικό υπόδειγμα

Από τους Δικηγόρους, εκδίδονται τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, (ΤΠΥ, ΑΠΥ) με τις κάτωθι περιπτώσεις και τα ανάλογα Γραμμάτια δικηγόρων

  • Παραστατικό παροχή υπηρεσίας με Αμοιβή ίση με την αξία του Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνονται η Αμοιβή, οι Κρατήσεις και η Προκαταβολή Φόρου, όπως αυτά αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην Αμοιβή.
  • Παραστατικό παροχής υπηρεσίας με Αμοιβή μεγαλύτερη του Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνεται η Αμοιβή, οι Κρατήσεις, η Προκαταβολή Φόρου, όπως αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής, η Αμοιβή επιπλέον του Γραμματίου Προκαταβολής, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συνολική Αμοιβή (ήτοι Αμοιβή Γραμματίου Προκαταβολής και Αμοιβή επιπλέον Γραμματίου Προκαταβολής). Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται και Παρακρατούμενος Φόρος 20%, όταν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση για συναλλαγές με Επιχείρηση – B2B.
  • Παραστατικό Παροχής Υπηρεσίας χωρίς την έκδοση Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνεται μόνο η Αμοιβή καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί.
  • Στην περίπτωση εξόδων που διενεργούνται για λογαριασμό είτε Επιχείρησης, είτε Πελάτη Ιδιώτη και πληρώνονται από τον Δικηγόρο π.χ. για φωτοτυπίες κ.α., τα σχετικά παραστατικά εξόδων λιανικής λαμβάνονται από τον Δικηγόρο και παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο πελάτη προκειμένου να εξοφληθούν. Για σκοπούς απεικόνισης στο παραστατικό του Δικηγόρου, δύναται να αναφέρονται στα σχόλια αυτού ως λοιπά έξοδα. Τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής, δεν περιλαμβάνονται στο παραστατικό για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ, και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Δικηγόρο.
  • Επιπρόσθετα και μία φορά τον χρόνο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος καταβάλει στους Δικηγόρους – μέλη του, Μέρισμα και εκδίδει Βεβαίωση Καταβολής Μερίσματος. Το εν λόγω Μέρισμα αποτελεί 1 ακαθάριστο έσοδο για τον Δικηγόρο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΦΠΑ, καταχωρίζεται στα τηρούμενα βιβλία του στο σκέλος των εσόδων και συναθροίζεται με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του.
Δείτε σχετικό υπόδειγμα
Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους

Η εφαρμογή παρέχει 30% έκπτωση σε μέλοι των παρακάτω ελληνικών δικηγορικών συλλόγων

Δ.Σ.Α. – ΔΣΘ – ΔΣΠ – ΔΣΗ – ΔΣΙ – ΔΣΣ – ΔΣΚ – ΔΣΧ – ΔΣΠ

Δείτε σχετικό υπόδειγμα
Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους