Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους Ενόψει της εφαρμογής του συστήματος διαβίβασης λογιστικών στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA για όλους τους Δικηγόρους και τις Δικηγορικές εταιρείες και γραφεία .

Έξυπνη Ηλεκτρονική Τιμολόγηση για δικηγόρους. σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Από το σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί ο Ειδικός Οδηγός των Δικηγόρων για την εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών Timologic

Έκδοση παραστατικών και Τιμολόγηση για δικηγόρους και νομικά τμήματα

Δωρεάν για 7 ημέρες ΕΔΩ

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Eφαρμογή με σύνδεση στην Α.Α.Δ.Ε και myDATA. Εφαρμογή για δικηγόρους.

Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Δικηγόροι

Οι Δικηγόροι στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας τους, εκδίδουν είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Επιχειρήσεις – B2B είτε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Πελάτες Ιδιώτες – B2.

Kατά την άσκηση κάθε είδους ένδικου μέσου, καθώς και για την παράσταση σε κάθε είδους δίκη, προβλέπεται για τους Δικηγόρους η κατάθεση του Γραμματίου Προκαταβολής. Στο εν λόγω Γραμμάτιο περιλαμβάνονται το ποσό της Αμοιβής, το ποσό της Προκαταβολής Φόρου 15%, καθώς και το ποσό των κρατήσεων. Το σύνολο των κρατήσεων πλην του ποσού που αφορά τον ΕΦΚΑ, όπως αναγράφεται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής, αποτελεί έξοδο για τον Δικηγόρο και καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. Το ποσό που αφορά τον ΕΦΚΑ καταχωρίζεται συνολικά στο σκέλος των εξόδων, όταν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από τον εν λόγω Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Από τους Δικηγόρους, εκδίδονται τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, (ΤΠΥ, ΑΠΥ) με τις κάτωθι περιπτώσεις και τα ανάλογα Γραμμάτια δικηγόρων

  • Παραστατικό παροχή υπηρεσίας με Αμοιβή ίση με την αξία του Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνονται η Αμοιβή, οι Κρατήσεις και η Προκαταβολή Φόρου, όπως αυτά αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην Αμοιβή.
  • Παραστατικό παροχής υπηρεσίας με Αμοιβή μεγαλύτερη του Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνεται η Αμοιβή, οι Κρατήσεις, η Προκαταβολή Φόρου, όπως αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής, η Αμοιβή επιπλέον του Γραμματίου Προκαταβολής, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συνολική Αμοιβή (ήτοι Αμοιβή Γραμματίου Προκαταβολής και Αμοιβή επιπλέον Γραμματίου Προκαταβολής). Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται και Παρακρατούμενος Φόρος 20%, όταν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση για συναλλαγές με Επιχείρηση – B2B.
  • Παραστατικό Παροχής Υπηρεσίας χωρίς την έκδοση Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνεται μόνο η Αμοιβή καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί.
  • Στην περίπτωση εξόδων που διενεργούνται για λογαριασμό είτε Επιχείρησης, είτε Πελάτη Ιδιώτη και πληρώνονται από τον Δικηγόρο π.χ. για φωτοτυπίες κ.α., τα σχετικά παραστατικά εξόδων λιανικής λαμβάνονται από τον Δικηγόρο και παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο πελάτη προκειμένου να εξοφληθούν. Για σκοπούς απεικόνισης στο παραστατικό του Δικηγόρου, δύναται να αναφέρονται στα σχόλια αυτού ως λοιπά έξοδα. Τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής, δεν περιλαμβάνονται στο παραστατικό για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ, και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Δικηγόρο.
  • Επιπρόσθετα και μία φορά τον χρόνο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος καταβάλει στους Δικηγόρους – μέλη του, Μέρισμα και εκδίδει Βεβαίωση Καταβολής Μερίσματος. Το εν λόγω Μέρισμα αποτελεί 1 ακαθάριστο έσοδο για τον Δικηγόρο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΦΠΑ, καταχωρίζεται στα τηρούμενα βιβλία του στο σκέλος των εσόδων και συναθροίζεται με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του.
Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους

Η εφαρμογή παρέχει 30% έκπτωση σε μέλοι των παρακάτω ελληνικών δικηγορικών συλλόγων

Δ.Σ.Α. – ΔΣΘ – ΔΣΠ – ΔΣΗ – ΔΣΙ – ΔΣΣ – ΔΣΚ – ΔΣΧ – ΔΣΠ

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για Δικηγόρους

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 210 4441685

Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Σέ Amazon Cloud Πρόγραμμα cloud για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Τεχνολογία και Ασφάλεια Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData react spring boot java
Εκδοση V2.4.0
Διαβίβαση Δεδομένων στην myDATA ΑΑΔΕ
android playstore appstore apple ios huawei

Οδηγίες τιμολόγησης

Τιμή/κόστος

Πολιτική απορρήτου

API για προγραμματιστές

Γίνε Συνεργάτης Μας

White label

Δωρεάν δοκιμή

Έκδοση για Android

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονικά Τιμολόγια

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών