Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Η σειρά και ο αύξων αριθμός του εκάστου παραστατικού που δημιουργείται από την επιχείρηση είναι μοναδικά. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί την διαδικασία αρίθμησης ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να αριθμεί ο ίδιος τα παραστατικά του. Μπορούμε να επιλέξουμε ποιους τύπους παραστατικών χρησιμοποιούμε ώστε να είναι διαθέσιμοι σαν επιλογή κατα την έκδοση του παραστατικού. Πηγαίνοντας απο … Περισσότερα