Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

  • Σειρά παραστατικού και αρίθμηση στο Timologic.

Η σειρά και ο αύξων αριθμός του εκάστου παραστατικού που δημιουργείται από την επιχείρηση είναι μοναδικά. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί την διαδικασία αρίθμησης ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να αριθμεί ο ίδιος τα παραστατικά του.

Μπορούμε να επιλέξουμε ποιους τύπους παραστατικών χρησιμοποιούμε ώστε να είναι διαθέσιμοι σαν επιλογή κατα την έκδοση του παραστατικού. Πηγαίνοντας απο το μενού:

Ρυθμίσεις -> Τύποι παραστατικών

και πατώντας το κουμπί <<Εισαγωγή τύπου παραστατικού>> μπορούμε να προσθέσουμε έναν καινούριο τύπο ώστε να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε κατα την έκδοση.

Ο τύπος παραστατικού αποτελείται από τα πεδία:

  • Τύπος : επιλογή από λίστα, υποχρεωτικό πεδίο.
  • Όνομα : Περιγραφή χρήσης παραστατικού
  • Σειρά: έως 10 χαρακτήρες, υποχρεωτικό πεδίο.
  • Έναρξη Α/Α : αποδεκτοί μόνο θετικοί ακέραιοι αριθμοί .Το πεδίο θα χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για να δηλωθεί ο αύξων αριθμός παραστατικού κατά την έναρξη χρήσης της εφαρμογής . Εάν το πεδίο παραμείνει κενό η αύξουσα αρίθμηση των παραστατικών θα ξεκινήσει από το 1.
  • Εγκατάσταση – Εδώ βάζουμε σε πια εγκατάσταση αναφέρετε ο συγκεκριμένος τύπος . Σε περίπτωση που δεν έχουμε πολλές εγκαταστάσεις το αφήνουμε όπως είναι προεπιλεγμένο. (Οδηγίες για να προσθέσετε υποκατάστημα)

Κάθε σειρά ορίζεται μοναδικά από τον συνδυασμό τύπου παραστατικού και σειράς.

Ο συνδυασμός των δύο πεδίων πρέπει να είναι μοναδικός.

Όταν διαλέξετε ποιο παραστατικό θέλετε, μπορειτε να ρυθμίσετε από που να ξεκινάει η αρίθμησης σας και αν θέλετε προαιρετικά να δώσετε ένα όνομα σειράς και είσαστε έτοιμοι.

Πατήστε το κουμπί αποθήκευση αποθήκευση mydataώστε να αποθηκευτεί ο τύπος τιμολογίου.

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας.
  • Αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την σειρά παραστατικών
Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA