Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData που έχουν πάρει ΜΑΡΚ

Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData

Τα mydata επιτρέπουν την διόρθωση παραστατικών που έχουν πάρει ΜΑΡΚ και την επαναδιαβίβασή τους, θα πρέπει όμως να προσέχουμε τα 6 βασικά στοιχεία που αποτελούν το Uid της σύνοψης και ΔΕΝ πρέπει σε καμία περίπτωση να επεξεργαστούν όταν κάνουμε διόρθωση τιμολογίου. Σε περίπτωση λάθους σε ένα από τα προαναφερόμενα ΠΡΕΠΕΙ να ακυρωθεί / εκδοθεί πιστωτικό … Περισσότερα