Δελτίο αποστολής myDATA

Δελτίο αποστολής είναι το έγγραφο που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση αγαθών για τη μεταφορά τους στην έδρα του πελάτη και διαβιβάζετε σαν τιμολόγιο πώλησης στο myDATA δίνοντας μας την δυνατότητα να το εκτυπώσουμε και σαν δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης .

Έκδοση Δελτίου Αποστολής, τιμολόγηση από το πρόγραμμα της Timologic . Στην περίπτωση που μία Επιχείρηση εκδίδει Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής μπορεί να πραγματοποιήσει εύκολα την διαδικασία από την εφαρμογή Timologic και να κάνει εκτύπωση έντυπο δελτίο αποστολής η να το (download ) κατεβάσει ως PDF όπως επισης να το διαβιβάσει στο mydata ως τιμολόγιο πώλησης .

Δελτίο αποστολής myDATA

Στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής αναγράφονται:

  • Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. .
  • Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής
  • Ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών.
  • Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση.
  • Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την ημερομηνία και ώρα διακίνησής τους μέχρι τον ενδιάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους από τον σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους.
  • Ο σκοπός της διακίνησης.
  • Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης . Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).
  • Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται.
  • Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης .
Τιμολόγιο για Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς

Υπόδειγμα βάσει του οποίου θα το ολοκληρώσεις

Έκδοση Δελτίου Αποστολής
Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ

Δελτίο αποστολής – Πως συμπληρώνεται

Η εφαρμογή υποστηρίζει όλα τα παραστατικά που χρειάζονται οι Μεταφορικές Εταιρίες όπως τα παρακάτω .

Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ 
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση