Τιμολόγηση από υποκατάστημα

Το Timologic δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το ίδιο πρόγραμμα τιμολόγησης , τόσο στην έδρα, όσο και το υποκατάστημα της.

Η εφαρμογή καλύπτει την Τιμολόγηση από υποκατάστημα ( εγκαταστάσεις ) για εταιρεία που έχει 2 υποκαταστήματα ( πχ η έδρα και τα υποκαταστήματα )και μέσω αυτής μπορεί να τιμολογεί από την έδρα η τα υποκαταστήματα ξεχωριστά με εύκολες παραμετροποιήσεις ανά υποκατάστημα .

Μεταφερόμαστε από το menu ρυθμίσεις > Εταιρείες χρήστη και επιλέγετε την εταιρεία σας

Εύκολα μέσα από της ρυθμίσεις της εταιρείας σας μπορειτε να προσθέσετε όλα τα υποκαταστήματα σας όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.

Τιμολόγηση από υποκατάστημα
Τέλος, και αφού έχετε καταχωρήσει όλα τα υποκαταστήματα, επιλέγετε το κουμπί της αποθήκευσης αποθήκευση mydata

Τώρα είμαστε έτοιμη να χρησιμοποιήσουμε όπιο υποκατάστημα θέλουμε όταν δημιουργούμε ένα νέο τιμολόγιο από την επιλογή εγκατάσταση  Έκδοση Παραστατικού mydata
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ  ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ