Έκδοση Ειδικού Στοιχείου Είσπραξης Φόρου Διαμονής myDATA

Όσον αφορά τον φόρο διαμονής σχετικό είναι το παραστατικό «Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής» . Χρήσιμες πληροφορίες και FAQs για τη διασύνδεση myDATA των ξενοδοχείων

Πλέον δεν χρειάζεται να έχουμε συσχετιζόμενο παραστατικό για να λάβουμε ΜΑΡΚ. Μπορεί να διαβιβαστεί και αυτόνομο παραστατικό Φ.Δ

Προς Αποστολή στο myDATA = 8.2 (Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)).δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα

3 σκέψεις στο “Έκδοση Ειδικού Στοιχείου Είσπραξης Φόρου Διαμονής myDATA”

  1. Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση του φόρου διαμονής (έκδοση “ειδικού στοιχείου-απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής”): ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός για την επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία που λαμβάνει το παραστατικό ως έξοδο, δεδομένου ότι το ειδικό στοιχείο- απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής έχει πληροφοριακό χαρακτήρα?

  2. Στον φόρου διαμονής, κάποιοι το χαρακτηρίζουν με
    (Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων) και άλλοι (Έσοδα για λογαριασμό τρίτων), εν τέλει ποιο είναι το σωστό;

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Σέ Amazon Cloud Πρόγραμμα cloud για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData
Τεχνολογία και Ασφάλεια Πρόγραμμα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myData react spring boot java
Εκδοση V2.4.0
Διαβίβαση Δεδομένων στην myDATA ΑΑΔΕ

Οδηγίες τιμολόγησης

Τιμή/κόστος

Πολιτική απορρήτου

API για προγραμματιστές

Γίνε Συνεργάτης Μας

White label

Careers/Θέσεις εργασίας

Έκδοση για Android





Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών