Έκδοση Ειδικού Στοιχείου Είσπραξης Φόρου Διαμονής myDATA

Όσον αφορά τον φόρο διαμονής σχετικό είναι το παραστατικό «Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής» . Χρήσιμες πληροφορίες και FAQs για τη διασύνδεση myDATA των ξενοδοχείων

Προς Αποστολή στο myDATA = 8.2 (Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη)).δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα

3 σκέψεις στο “Έκδοση Ειδικού Στοιχείου Είσπραξης Φόρου Διαμονής myDATA”

  1. Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση του φόρου διαμονής (έκδοση “ειδικού στοιχείου-απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής”): ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός για την επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία που λαμβάνει το παραστατικό ως έξοδο, δεδομένου ότι το ειδικό στοιχείο- απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής έχει πληροφοριακό χαρακτήρα?

  2. Στον φόρου διαμονής, κάποιοι το χαρακτηρίζουν με
    (Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων) και άλλοι (Έσοδα για λογαριασμό τρίτων), εν τέλει ποιο είναι το σωστό;

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Δημιούργησε επαγγελματικά παραστατικά εύκολα

X
Online Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
τιμολόγησης myDΑΤΑ Δωρεάν δόκιμη

Πατήστε πάνω για να δοκιμάσετε δωρεάν το Timologic για 7 ημέρες

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών