Έκδοση τιμολογίων mydata από whmcs Hosting

Έκδοση τιμολογίων mydata από whmcs Hosting στο Timologic με το πάτημα ενός πλήκτρου .

Δοκιμάστε δωρεάν την Τιμολογιέρα , η πιο εύχρηστη εφαρμογή οργάνωσης & ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτόματα από το whmcs .

Παραδείγματα custom πεδίου

Με το παρακάτω κανόνα βλέπουμε ένα παράδειγμα πως μπορούμε να αντλήσουμε από σελίδα της πλατφόρμας whmcs το επιπλέον πεδίο ΑΦΜ του πελάτη που έχει ονομασία id="vat" και να την μεταφέρουμε στο προγραμμα τιμολόγησης μαζί με τα υπόλοιπα πεδία που υποστηρίζει ήδη η εφαρμογή timologic .

"whmcs": {
   "customerTaxpayerId": {
      "type": "qs",
      "query": "#vat"
    }
}

Τα custom πεδία που προσθέτουμε πάντα υπερισχύουν (overwrite) από τα πεδία που ήδη υποστηρίζει και έχει ορίσει η εφαρμογή timologic για τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που ήδη υποστηρίζει .