Ηλεκτρονική τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες

Το Timologic είναι ένα πρόγραμμα Τιμολογιέρα Ηλεκτρονικής τιμολόγησης που απευθύνετε σε ελεύθερους επαγγελματίες & επιχείρησης ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν χρησιμοποιούν ERP ή κάποιο εμπορολογιστικό πρόγραμμα και θέλουνε ένα απλό και οικονομικό πρόγραμμα .

Μέσω της εφαρμογής Timologic οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχείρησης μπορούν να:

  • διαμορφώσουν το προφίλ τους,
  • να συνθέσουν το πελατολόγιό τους,
  • να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και
  • να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).
  • Παρακολουθούνε την φορολογία τους
  • Δαπάνες – έξοδα
Ηλεκτρονική τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες

Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από την Τιμολογιέρα timologic, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης – πελάτη (έξοδα) .

Ηλεκτρονική τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες