Κατηγορία Λοιποί Φόροι για MyData

To Timologic υποστηρίζει όλες της κατηγορίες “Λοιπών Φόρων” που προβλέπονται από το mydata όπως οι παρακάτω.

Λοιποί Φόροι

 • ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%
 • ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%
 • ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%
 • απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%
 • Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 € ποσό
 • Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 € ποσό
 • Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 € ποσό
 • Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 € ποσό
 • Ενοικιαζόμενα – επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 0,50 € ποσό
 • Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%
 • 3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικών αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες
 • 3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη
 • Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου)
 • Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι ποσό
 • Λοιποί Φόροι ποσό
 • Επιβαρύνσεις Λοιπών Φόρων ποσό

Τώρα, μπορείτε να δοκιμάσετε το Timologic και να εκδώσετε τα τιμολόγια σας δωρεάν 7 ημέρες εδώ

Κατηγορία Λοιποί Φόροι για MyData
Κατηγορία Λοιποί Φόροι για MyData
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση myDATA

Δημιούργησε επαγγελματικά παραστατικά εύκολα

X
Online Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
τιμολόγησης myDΑΤΑ Δωρεάν δόκιμη

Πατήστε πάνω για να δοκιμάσετε δωρεάν το Timologic για 7 ημέρες

Online έκδοση τιμολογίων αποδείξεων

Τιμολογιέρα για Έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με το πιο Εύκολο Γραφικό Περιβάλλον. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ιδανικό για αρχάριους!

Τηλέφωνο: 6980574315
Τηλέφωνο: 6987233285

Το πρόγραμμα Timologic δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA

Τιμολογιέρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών