Πως διαβιβάζεται η Μισθοδοσία στο myDATA (17.1)

Πως διαβιβάζεται ο Τύπος Παραστατικού 17.1 Μισθοδοσία στο myDATA ΑΑΔΕ από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης .

Τύπος Παραστατικού 17.1

Το παραστατικό Μισθοδοσία διαβιβάζεται από την Επιχείρηση.

Το παραστατικό Μισθοδοσία ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο της Επιχείρησης στο σκέλος των Εξόδων και δεν αφορά άλλη Επιχείρηση. Μπορεί να συσχετίζεται με ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να διαβιβαστεί μεταγενέστερα.

Κατηγορία εξόδου για τους λογαριασμούς της ομάδας 6: 2_6 με αντίστοιχο χαρακτηρισμό Ε3 581_001 και 581_002 για μεικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.

Αναφορικά με τον λογαριασμό 54-03 ΦΜΥ, τύπος λογαριασμού Παρακρατούμενος Φόρος με την αντίστοιχη επιλογή στην κατηγορία φόρου.

Για τον λογαριασμό 55, προς το παρόν η διαβίβαση με επιλογή τύπου Κρατήσεις δεν υποστηρίζεται από την ΑΑΔΕ, οπότε επιλέγουμε Καμία Ενέργεια όπως και στον 53.

Εφαρμογή για ηλεκτρονική τιμολόγηση στο myDATA ΑΑΔΕ
Δοκιμάστε δωρεάν την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης online εδώ  ή
Κατεβάστε την για andoid κινητό από το google play store εδώ