Συντελεστής Φ.Π.Α. στο Mydata

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic Υποστηρίζει όλους τους Συντελεστές Φ.Π.Α που έχει το mydata σε περίπτωση που δικαιούστε έκδοση τιμολογίου με μειωμένο ΦΠΑ όπως .

  • ΦΠΑ συντελεστής 24%

Ν. 2859/2000, άρθρο 21- Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου – Κανονικός Συντελεστής

  • ΦΠΑ συντελεστής 13%

Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 1 – Μειωμένος Συντελεστής (τιμολόγηση με μειωμένο ΦΠΑ)

  • ΦΠΑ συντελεστής 6%

Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 1 – Υπερμειωμένος Συντελεστής

  • ΦΠΑ συντελεστής 17%

Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 4 – Νησιά Αιγαίου – Κανονικός Συντελεστής

  • ΦΠΑ συντελεστής 9%

Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 4 – Νησιά Αιγαίου – Μειωμένος Συντελεστής (Μειωμένο ΦΠΑ νησιά 2022)

  • ΦΠΑ συντελεστής 4%

Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 4 – Νησιά Αιγαίου – Υπερμειωμένος Συντελεστής

  • Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ (π.χ Μισθοδοσία, Αποσβέσεις)
Συντελεστής Φ.Π.Α. στο Mydata
Τιμολόγηση με μειωμένο ΦΠΑ Στις περιοχές που προβλέπεται από τον νόμο μειωμένος ΦΠΑ
Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA
 εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης των τιμολογίων στην πλατφόρμα myData
https://app.timologic.gr/register