Εισαγωγή τύπου τιμολογίου

Το Timologic υποστηρίζει όλους τους τύπους τιμολογίων και αποδείξεων που υπάρχουν Για Έκδοση τιμολογίων & αποδείξεων με απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Το κουμπί από το μενού ρυθμίσης της εφαρμογής «τύποι τιμολογίων» οδηγεί στη σελίδα καταχώρησης νέου τύπου

Μπορούμε να επιλέξουμε πια παραστατικά χρησιμοποιούμε ώστε να είναι διαθέσιμα σαν επιλογή όταν πατήσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο .

Αποτελείται από τα πεδία:

  • Τύπος : επιλογή από λίστα, υποχρεωτικό πεδίο.
  • Όνομα : Περιγραφή χρήσης παραστατικού
  • Σειρά: έως 10 χαρακτήρες, υποχρεωτικό πεδίο. (περισσότερες πληροφορίες )
  • Έναρξη Α/Α : αποδεκτοί μόνο θετικοί ακέραιοι αριθμοί .Το πεδίο θα χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για να δηλωθεί ο αύξων αριθμός παραστατικού κατά την έναρξη χρήσης της εφαρμογής . Εάν το πεδίο παραμείνει κενό η αύξουσα αρίθμηση των παραστατικών θα ξεκινήσει από το 1. (περισσότερες πληροφορίες )
  • Εγκατάσταση – Εδώ βάζουμε σε πια εγκατάσταση αναφέρετε ο συγκεκριμένος τύπος . Σε περίπτωση που δεν έχουμε πολλές Εγκατάστασης το αφήνουμε όπως είναι προεπιλεγμένο . (Οδηγίες για να προσθέσετε υποκατάστημα)

Κάθε σειρά ορίζεται μοναδικά από τον συνδυασμό τύπου παραστατικού και σειράς.

Ο συνδυασμός των δύο πεδίων πρέπει να είναι μοναδικός.

Όταν διαλέξουμε πιο παραστατικό θέλουμε μπορειτε να ρυθμίσετε από που να ξεκινάει η αρίθμησης σας και αν θέλετε προαιρετικά να δώσετε ένα όνομα σειράς και είσαστε έτοιμη.

Πατήστε το κουμπί αποθήκευση ώστε να αποθηκευτή ο τύπος τιμολογίου σας .

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA